Spoločnosť S.I.A.S. s.r.o.

Spoločnosť S.I.A.S. s.r.o. bola založená v roku 2007. Zakladateľom a pracovníkmi firmy sú ľudia s niekoľko ročnými a bohatými skúsenosťami z oblasti priemyselnej automatizácie, hlavne z odvetvia automobilového priemyslu.

Naším zákazníkom ponúkame komplexné riešenia priemyselnej automatizácie, riadenia a vizualizácie technologických procesov. Cieľom spoločnosti je vždy nájsť optimálne riešenie a zaistenie najvyššej možnej bezpečnosti. Optimálny vplyv na životné prostredie, jednoduché ovládanie, vhodné hardvérové a softvérové riešenie a v neposlednom rade prijateľnú cenu.

UVÁDZANIE DO PREVÁDZKY

Inštalácia mechanických a elektrických častí. Kontrola a revízia kompletného elektrického zapojenia

INŽINIERING

Softvérový a hardvérový. Programovanie riadiacich systémov. Tvorba technickej dokumentácie

ŠKOLENIA

Všeobecné, ale aj veľmi špecifikované školenia na programovanie a obsluhu technologických procesov

SERVIS

Technická podpora pri riešení problémov týkajúcich sa priemyselnej automatizácie

Pre úspešný a profesionálny výsledok našich projektov je hlavná príjemná komunikácia na priateľskej úrovni, ktorá umožňuje všetkým zmluvným stranám rýchlejšie a flexibilnejšie jednanie. A toto sa odzrkadľuje na bezproblémovej realizácii.