Spoločnosť S.I.A.S. s.r.o. sa zaoberá priemyselnou automatizáciou a riadením technologických procesov. Poskytujeme všetky služby priamo, alebo prostredníctvom spoľahlivých dodávateľov, na mieru naším zákazníkom.

uvádzanie do prevádzky

inštalácia

Inštalácia mechanických a elektrických častí (priamo našou spoločnosťou, alebo spoľahlivými dodávateľmi)

kontrola

Kontrola a revízia kompletného elektrického zapojenia od napájania až po koncové zariadenia

optimalizácia

Optimalizácia a renovácia už stávajúcich strojov a zariadení (aj od iných dodávateľov)

inžiniering softvérový a hardvérový

programovanie riadiacich systémov

Vizualizácia technologických procesov

Tvorba technickej dokumentácie

Poradenstvo a tvorba koncepcie riešenia priemyselnej automatizácie

Školenia

Ponúkame všeobecné, ale aj veľmi špecifikované a podrobné školenia na programovanie a obsluhu technologických procesov

servis

Záručný a pozáručný servis na všetky nami dodané zariadenia a ich časti, ale aj od iných výrobcov

Technická podpora pri riešení problémov týkajúcich sa priemyselnej automatizácie

V prípade iných alebo špecifických požiadaviek, ktoré tu nie sú uvedené, nás neváhajte kontaktovať

Kontaktovať teraz